Người mẹ và đưa con mù Rạch Giá - Taxi Rạch Giá chia sẽ những mãnh đời bất hạnh 01

Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và sang sẽ những mãnh đời khó khăn là văn hóa của người Việt. Minh chứng cho điều này, quỹ vì những hoàn cảnh khó khăn của Taxi Rạch Giá do khách hàng đóng góp là một minh chứng cho tính nhân văn của con người Kiên Giang.. Taxi Rạch Giá xin gửi lời cảm ơn đến những mạnh thường quân đã đóng góp giúp đỡ. Trân trọng! #taxirachgia #taxikiengiang #taxi