Quý khách sẽ được hưởng giá ưu đãi khi đi từ 20km trở lên

Quý khách sẽ được hưởng giá ưu đãi khi đi từ 20km trở lên - đối với hợp đồng khứ hồi từ 30km trở lên, lượt về chỉ từ 99.000 đến 249.000/lượt